Supervision

Jeg tilbyder supervision hvor arbejdet med kontakt, krop og samtale er en integreret del af processen. 

Supervisionen er til dig der gerne vil trives i dit arbejde med mennesker, og på dit studie og som ønsker at forholde dig åben og afgrænset.                                                        Det er til dig som ønsker at have det godt med din hele tilstedeværelse – også i dit professionelle arbejde.

Supervisionsemner kan f.eks handle om hvordan du kan få det bedre med de opgaver du har, belyse og løsne konflikter med kollegaer, og få et nyt lys på hvordan du kan forholde dig til de mennesker du arbejder med og for.

De kan også handle om at give dig mod til at være mere deltagende i dit studieforløb, og måske tænke mindre over hvad andre tænker om dig,

Jeg har arbejdet med mennesker i det offentlige sundheds system gennem mange år. Som pædagogmedhjælper, hjemmehjælper og fysioterapeut. Med mennesker med udviklings betingede og medfødte handicaps, mennesker med erhvervet hjerneskade og mennesker med demens. 

Derudover har jeg i flere år arbejdet som klinisk underviser for fysioterapeut studerende, og kender til de udfordringer der kan være i et praktikforløb.

Jeg har bred erfaring med de udfordringer, der kan være forbundet med at trives i arbejdet med mennesker. 

Der er ikke noget, der er for småt eller stort at tage op, når det handler om at have det godt med sit arbejde, sit studie eller sit liv generelt.

Priser

1 session – 600 kr.                                                             

 1 online session –  600 kr.               

Studerende/ kontanthjælps modtagere – 500kr.