Hypnoterapi

Hvad sker der i hypnoterapien?

I hypnoterapien anvendes teknikker og øvelser, der frembringer en dyb afslappelse, og en forandret bevidsthedstilstand hos dig. Denne tilstand kaldes også en trance. En person, der befinder sig i trance, er almindeligvis modtagelig over for ideer og billeder, men dette betyder ikke, at hypnoterapeuten kan kontrollere sindet eller viljen hos vedkommende.

Hvorfor er det så virkningsfuldt?

I løbet af vores liv gør vi os nogle erfaringer, og nogle af dem  – især de smertefulde, får så stor betydning for os, at vi lærer os hvordan vi rent følelsesmæssigt skal omgås det. 

Vi kompenserer så vi ikke føler f.eks sorg eller smerte igen, eller kommer i en lignende situation. Det er en naturlig måde at reagere på – især hvis det ikke er muligt for os at ændre på vilkårene i vores liv i den tidsramme hvor det sker.

Efterfølgende vil vi genkalde de følelser som opstod den gang, og tolke dem på samme måde, f.eks med angst – også selvom vi nu er i stand til at vælge at handle anderledes.

Med tiden sker der det, at der bliver ting vi ikke gør, eller tør eller tør mærke at vi føler og efterhånden bliver det problematisk at leve livet helt.

I løbet af livet kommer der (u)vaner og adfærdsmønstre som ikke er konstruktive for os, og det kan f.eks være angst, fobier, overvægt, oplevelse af smerter, mindreværd og misbrug – bare for at nævne nogle af de mange mange forskellige måder vi kompenserer på.

I den form for hypnoterapi, som jeg er uddannet i, og sammen med sensetikken, kan jeg hjælpe dig med f.eks

  • at huske hændelsen, der førte til den første reaktion, og hele den på en måde, så du efterfølgende kan vælge at reagere anderledes på det som problemet har udløst af adfærd.
  •  at se, mærke og erfare de ressourcer, der er tilstede i dig, men som har været overskygget af din kompenserende adfærd.

I hypnoterapien er du en aktiv deltager, og du finder selv frem til de steder i dig, hvor du kan hente forståelse og nye ressourcer – jeg laver rammen for dig, via de spørgsmål jeg stiller. Det vil sige, at du er i en slags aktiv trance, hvor du selv har hovedrollen.

Hvis du f.eks. prøver at ændre på en begrænsende adfærd, kan hypnoterapien hjælpe dig til at forstå hvorfor, og finde en erstatning for det, ved at erkende og selv hele grunden til den adfærd..

Der vil ofte være mærkbare forandringer efter blot en gang hypnoterapi, ligesom i sensetik terapien. Ønsker du varige forandringer vil jeg foreslå dig , at tage dig den nødvendige tid til de nødvendige terapier.

Priser:

1 session – 550 kr.

1 online session –  550 kr.

Studerende/ kontanthjælps modtagere – 450 kr.