Fysioterapeutiske tilbud

Som fysioterapeut har jeg arbejdet med mennesker med udviklings betingede og medfødte handicaps, mennesker med erhvervet hjerneskade og mennesker med demens.  

Rådgivning og vejledning kan f.eks være 

Hvordan kan vi som personale forstå og  hjælpe et udadreagerende menneske?

Hvilke forventninger kan vi have til samarbejde med mennesker med udviklingsbetingede handicaps?

Hvilke aktiviteter kan styrke, berolige og harmonisere en hverdag for et menneske, der ikke trives? Uanset titel eller diagnose.

Måske er det noget andet du/ I søger hjælp til, og så er I velkommen til at ringe til mig.

Så kan vi sammen finde ud af hvilke muligheder der er.

 

Sensory Profile er et valideret og standardiseret vurderingsskema, hvor jeg via interview med plejepersonale og/ eller pårørende spørger ind til det enkelte menneskes adfærd i forskellige situationer hvor der er sanser involveret.

Ud fra samlede interviews og observationer, laves en sanseprofil..

På baggrund af testen er det efterfølgende muligt at beskrive, hvordan personen reagerer på sansestimuli.

En bevidsthed omkring en persons håndtering af stimuli kan bruges til at forklare, hvorfor en person reagerer som de gør. Ligeledes kan denne viden bruges i behandlingen og plejen af borgere med demens som har adfærdsforstyrrelse, der kan relateres til over- eller understimulering.

De sundhedsprofessionelle kan bruge resultaterne fra Sensory Profile testen, således at de i deres behandling eller pleje af borgeren tager hensyn til, hvordan borgeren reagerer på sansestimuli.

Sensory Profile er et testredskab, der kan hjælpe dig med at få klarhed over hvordan netop du sanser.

Alle mennesker oplever sansninger fra vores omgivelser og fra vores krop – det foregår 24/7 og er en ubevidst del af os, indtil vi bliver bevidste om det.

Hvad det er for en type, og hvor stor en mængde af sanseinput vi modtager, påvirker hverdag de valg vi træffer, og er derfor en meget stor medspiller i vores oplevelse af vores handlemuligheder og vores livskvalitet.

Testen har to overordnede formål:

Den giver dig en grundlæggende viden, øger din opmærksomhed og forståelse for hvordan netop du bearbejder de stimuli du oplever i din hverdag.

Den giver også viden om, hvor det er du oplever begrænsninger i forhold til hvad det er du gerne vil opnå i dit liv.

Det kan f.eks være at du har svært ved at koncentrere dig på arbejde eller oplever en indre uro ved de krav, der stilles til dig i løbet af en arbejdsdag?

Det kan være at du er en af de dygtige og flittige medarbejdere, der aldrig siger nej til en ekstra opgave og kan arbejde i døgndrift – lige indtil du kollapser helt og er nødt til at blive hjemme i flere dage?

Uanset hvordan vores aktivitetsniveau og mønster er, så kan der gennem dette redskab skabes en forståelse for dine handlinger og ønsker, og hvor det er du selv kan ændre på noget i forhold til at skabe mere balance i dit liv.

Hvordan foregår det?

Første gang udfyldes selve testen, og vi snakker om hvad det er du ønsker, der skal ændres på i dit liv.

Det tager ca. 1 ½  – 2 timer.

Derefter skal testen scores, og jeg skal lave forslag til aktiviteter og tiltag, der kan støtte dig i at komme nærmere den balance og det du gerne vil have i dit liv.

Anden gang taler vi om testresultaterne og gennemgår de forslag jeg kommer med, og udfra det planlægges de ændringer og tiltag som du vurderer er ønskede, realistiske og relevante for dig.

Det tager ca. 1 ½ – 2 timer.

Jeg anbefaler at du kommer til en opfølgende samtale efter 1 måned, fordi der kan være brug for små justeringer i det, der blev planlagt udfra testen.

Emnet er sanseintegration, og hvad det betyder for vores adfærd i dagligdagen.

Med viden om hvordan vores sanser fungerer, kan vi få større forståelse for både os selv og de mennesker vi arbejder med.

Når vi er forstyrrede i vores sansesystem, bliver vores adfærd påvirket af det. Hvordan det påvirker vores adfærd kan variere fra let generende til meget begrænsende.

F.eks kan mennesker med demens være så påvirket af deres forstyrrede sansesystem, så deres adfærd bliver grænseoverskridende for både personale og andre beboere.

Det samme gælder for mennesker med udviklingsbetingede handicaps, herunder autister.

Det kan give personalet følelser som afmagt, afsky og behov for afstand til disse mennesker.

Vi glemmer måske undervejs, at selvom den demente borger ”gør” sådan der, så er det ikke et udtryk for hvem han ”er”.

Målet med undervisningen er, at deltagerne bliver klædt bedre på til at forstå og rumme andres adfærd, og få kendskabet til muligheden for hele tiden at kunne skille gøren og væren ad.

Priser indenfor de fysioterapeutiske muligheder aftales individuelt, da de afhænger af omfang, kompleksitet og afstand.